کدهای مفید

//کدهای مفید

نمایش تعداد نوشته های منتشر شده در ودرپرس

با استفاده از کد زیر در قالب یا پوسته وردپرسی سایت خود می توانید ، تعداد کل نوشته هایی که تاکنون در سایت شما منتشر شده اند را ، نمایش دهید . <?php $published_posts = wp_count_posts()->publish; echo $published_posts; ?>

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۹ ۱۸:۰۰:۳۳۲۹ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

مخفی کردن تمام نامک ها (Slug) در وردپرس

با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید همه نامک ها (Slug) را در قسمت ویرایش نوشته وردپرس را مخفی کنید . function hide_all_slugs() { global $post; $hide_slugs = " "; print($hide_slugs); } add_action( 'admin_head', 'hide_all_slugs' );

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۷ ۱۸:۰۰:۵۶۲۷ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

اضافه کردن دکمه “صفحه بعدی” یا Next Page به ویرایشگر وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید دکمه Next Page یا صفحه بعدی را به ویرایشگر وردپرس اضافه کنید . add_filter('mce_buttons','wysiwyg_editor'); function wysiwyg_editor($mce_buttons) { $pos = array_search('wp_more',$mce_buttons,true); if ($pos !== false) { $tmp_buttons = array_slice($mce_buttons, 0, $pos+1); $tmp_buttons [] = 'wp_page'; $mce_buttons = array_merge($tmp_buttons, array_slice($mce_buttons, $pos+1)); } [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۸:۰۰:۱۲۲۶ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

نمایش اطلاعات bloginfo توسط شورت کد در وردپرس

در برخی پروژه های وردپرسی بهتر است ، به جای استفاده از توابع وردپرس ، از یک کد کوتاه یا Shortcode به جای آنها استفاده شود . یکی از توابع پرکاربرد وردپرس ، تابع bloginfo می باشد ، که شما می توانید توسط کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، آن را توسط [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۴ ۱۸:۰۰:۵۲۲۴ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

ایجاد تصویر گراواتر پیش فرض برای وردپرس

با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک تصویر را به صورت پیش فرض به گراواتار سایت وردپرس خود اختصاص دهید . function default_gravatar ($avatar_defaults) { $myavatar = get_bloginfo('template_directory') . '/images/default.jpg'; $avatar_defaults [$myavatar] = "Default Gravatar"; return $avatar_defaults; } add_filter( 'avatar_defaults', 'default_gravatar' ); [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۳ ۱۸:۰۰:۵۴۲۳ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

ایجاد فوتر سفارشی برای مدیریت وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک فوتر سفارشی برای مدیریت وردپرس را ایجاد کنید . function adminFooter() { echo 'Content to be displayed within the admin footer'; } add_filter('admin_footer_text', 'adminFooter');

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۲ ۱۸:۰۰:۲۸۲۲ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

مخفی کردن منوهای مدیریت از کاربران ، بر اساس نام کاربری در وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید منوهای دلخواه مدیریت وردپرس را ، توسط نام کاربری ، محدود یا مخفی کنید . function remove_menus() { global $menu; global $current_user; get_currentuserinfo(); if($current_user->user_login == 'username') { $restricted = array(__('Posts'), __('Media'), __('Links'), __('Pages'), __('Comments'), __('Appearance'), __('Plugins'), __('Users'), __('Tools'), __('Settings') ); end ($menu); [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۲ ۸:۰۰:۳۸۲۲ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

اضافه کردن پشتیبانی از تصویر شاخص به پوسته وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید قابلیت پشتیبانی از تصاویر شاخص را به پوسته وردپرسی اضافه کنید . if ( function_exists( 'add_theme_support' ) ) { add_theme_support( 'post-thumbnails' ); } از یکی از کدهای زیر هم برای نمایش تصویر شاخص در حلقه نوشته های وردپرس استفاده کنید . <?php [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۰ ۱۸:۰۰:۳۵۲۰ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|۴ دیدگاه

حذف متاباکس دیدگاه ها در قسمت مدریریت وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید متاباکس  دیدگاه ها در قسمت ویرایش نوشته مدیریت وردپرس ، را غیرفعال یا مخفی کنید . function remove_post_comments_metabox() { remove_meta_box( 'commentstatusdiv','post','normal' ); } add_action('admin_menu','remove_post_comments_metabox');

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۲۰ ۸:۰۰:۵۰۲۰ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

نمایش خلاصه مطلب خارج از حلقه نوشته ها در وردپرس

با استفاده از کد زیر در مکان دلخواه پوسته سایت وردپرسی خود می توانید ، خلاصه مطلب یک نوشته را نمایش دهید . نکته : این کد برای صفحه نوشته تکی یا single.php عمل می کند . چنانچه می خواهید آن را در صفحات دیگری استفاده کنید باید شناسه نوشته مورد نظر خود را [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۱۹ ۱۸:۰۰:۰۷۱۹ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

حذف متاباکس خلاصه مطلب در قسمت ویرایش نوشته وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته سایت وردپرسی خود می توانید متاباکس خلاصه نوشته ، در قسمت ویرایش نوشته در مدیریت وردپرس را ، مخفی یا به عبارتی حذف کنید . function remove_default_excerpt_metabox() { remove_meta_box( 'postexcerpt','post','normal' ); } add_action('admin_menu','remove_excerpt_metabox');

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۱۸ ۱۸:۰۰:۳۷۱۸ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه

افزایش زمان خروج اتوماتیک کاربران از سایت وردپرس

با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید مدت زمان خارج کردن اتوماتیک کاربران از حساب کاربری خود ، در سایت های وردپرسی را افزایش دهید . در کد زیر مدت زمان یک هفته بر حسب ثانیه تنظیم شده است . function logged_in( $expirein ) { return 604800; // 1 [...]

نویسنده: |۱۳۹۸/۳/۱۶ ۱۸:۰۰:۴۸۱۶ خرداد ۱۳۹۸|کدهای مفید, وردپرس|فاقد دیدگاه
بارگذاری نوشته‌های بیشتر