طبقه بندی یا Taxonomy در وردپرس

طبقه بندی (Taxonomy) چیست؟ Taxonomy به معنای روش دسته بندی است. برای مثال در وردپرس شما می توانید نوشته‌ها را را طبقه بندی کنید. طبقه بندی ها می توانند تو در تو (یعنی دارای دسته زیرین و مادر) باشند و یا به تنهایی استفاده شوند.   طبقه بندی های پیشفرض وردپرس درحالت پیشفرض دو نوع طبقه [...]