نمایش استوانه درصد پیشرفت با افزونه وردپرسی Progress Bar

در مقاله "نمایش استوانه درصد پیشرفت با افزونه وردپرسی Progress Bar" به معرفی یکی دیگر از افزونه های وردپرس میپردازیم : گاهی اوقات برای نظرسنجی ها و یا مشاهده آراء و یا پیشرفت برخی پروژه ها و از این قبیل مسائل احتیاج به آیتمی داریم که منظور ما را به صورت درصد بیان کند و به [...]