اجزای شی گرایی در وردپرس

در این مقاله در نظر داریم تا در مورد "اجزای شی گرایی در وردپرس" بیشتر صحبت کنیم : اجزا در وردپرس، صرف نظر از این که بخشی از افزونه یا بخشی از پوسته هستند ، می توانند به ساده تر شدن فرایند نگهداری یک پروژه کمک کنند (حتی به ساخت یک پروژه). اما اگر [...]