نکات مفید در پیکربندی وردپرس – بخش پایانی

با شما هستیم با آخرین بخش از سری آموزشی "نکات مفید در پیکربندی وردپرس" فعالسازی شبکه چندسایتی / multi-site network از وردپرس 3.0 به بعد، هسته وردپرس با  WPMU ادغام شده است. جهت فعالسازی عملکرد شبکه چند سایتی (multi-site network) کد زیر را در فایل wp-config.php قرار دهید. define('WP_ALLOW_MULTISITE', true); پس از اضافه کردن کد از کنترل پنل [...]