۴۴ پوسته حرفه ای نمایش و فروش محصولات وردپرس در موبایل (۲۰۱۶)

انتخاب یک پوسته برای فروش یک نرم افزار به خصوص با توجه به مجموعه پوسته های مختلف وردپرس کار آسانی نیست. از آنجایی که انتخاب یک پوسته مناسب می تواند اندکی چالش برانگیز باشد، بنابراین مطمئن باشید که زمانی حتی زیادتر از توسعه ی نرم افزارتان به آن اختصاص می دهید. و مطمئن باشید که [...]