محدود کردن تعداد پست های انتشار یافته توسط یک کاربر در وردپرس

در مقاله "محدود کردن تعداد پست های انتشار یافته توسط یک کاربر در وردپرس" به یکی دیگر از نکات مهم مدیریتی در وردپرس می پردازیم : اصلا چرا باید بخواهیم تعداد پست هایی که یک کاربر می تواند انتشار دهد را محدود کنیم؟ در پاسخ به این سوال، برخی از کاربران وردپرس که به [...]