انتخاب راحت دسته بندی های وردپرس با Intuitive Category Checklist

به طور طبیعی در وب سایت هایی که دارای حجم اطلاعات بالایی هستند ، دسته بندی های زیادی هم برای مدیریت و مرور نوشته ها ایجاد می شوند . یکی از مواردی که در هنگام انتشار یک نوشته ، نویسنده را آزار می دهد ، پیدا کردن دسته بندی یا دسته بندی های مرتبط [...]