درج تبلیغات متنی در بین نوشته های وردپرس

امروزه تبلیغات چنان اهمیت پیدا کرده که هر روز امکانات و ابزارهای جدیدتری در این راستا عرضه می شود. وردپرس نیز از این قاعده مستثنا نیست. حتما در وب گردی های خود با وب سایت هایی مواجه شده اید که در بین مطالب یک نوشته، محصول یا نوشته دیگری را جهت ترغیب کاربران به مطالعه [...]