Inline Related Posts

/برچسب: Inline Related Posts

درج تبلیغات متنی در بین نوشته های وردپرس

امروزه تبلیغات چنان اهمیت پیدا کرده که هر روز امکانات و ابزارهای جدیدتری در این راستا عرضه می شود. وردپرس نیز از این قاعده مستثنا نیست. حتما در وب گردی های خود با وب سایت هایی مواجه شده اید که در بین مطالب یک نوشته، محصول یا نوشته دیگری را جهت ترغیب کاربران به مطالعه [...]