چهرک یک گراواتار ایرانی برای وردپرس

گراواتار چیست؟ گراواتار ایرانی چهرک چیست؟ چرا گراواتار ایرانی؟ در این پست به سوالات مطرح شده فوق پاسخ خواهیم داد. گراواتار چیست؟ گراواتار (gravatar.com) یک سرویس برای بارگذاریتصاویر آواتار کاربران در وردپرس است...به عبارت ساده تر شما برای یکی از ایمیل های خود یک تصویر شاخص قرار می دهید و بعد در هرجا از سیستم وردپرس نظری [...]