۵ افزونه وردپرسی که به کاربران اجازه ارسال نوشته می دهد

در مقاله "۵ افزونه وردپرسی که به کاربران اجازه ارسال نوشته می دهد" لطفا با ما همراه باشید : در برخی سایت ها نیاز هست که کاربران فقط خواننده نباشند بلکه در نوشته ها هم مشارکت داشته باشند. این کار هم یک روش برای غنی تر کردن محتوا و هم یک روش برای احترام به [...]