افزونه لایک فیسبوک در وردپرس

افزونه DW Reactions یک افزونه لایک کردن در وردپرس است. اگر در فیسبوک دقت کرده باشید  با ارسال انواع شکل ها می توانید پست ها را لایک کنید. برای ایجاد این ویژگی در سایت تان می توانید از افزونه ی DW Reactions استفاده کنید چون شکل های مختلف، بیانگر حالت های مختلفی احساس می باشد. افزونه را نصب [...]