نکات مفید در پیکربندی وردپرس – بخش اول

در این مقاله در نظر داریم "نکات مفید در پیکربندی وردپرس" را دنبال نماییم : دنیای وردپرس آنقدر گشترده است که حتی وردپرس کارهای حرفه ای و با سابقه نیز ممکن است چیزهای زیادی از آن هنوز ندادند، مبتدیان که جای خود دارند. در این سلسله پست های آموزشی قصد داریم نکات مفیدی در [...]