هفت افزونه ی کامنت گذاری برای وردپرس (۲۰۱۶)

تعداد کامنت ها می تواند ارزش واقعی پست های وبلاگ شما را افزایش دهد. خوشبختانه، دریافت نظر در یک وبلاگ وردپرس ساده است. در واقع قسمت کامنت گذاری بصورت پیش ساخته در وردپرس موجود است. امروز، ما سعی می کنیم این سیستم کامنت گذاری را با 5 سیستم کامنت گذاری دیگر مقایسه نماییم تا [...]