نمایش انواع نمودار ها در وردپرس با افزونه Visualizer

در مقاله "نمایش انواع نمودار ها در وردپرس با افزونه Visualizer" یکی دیگر از افزونه های کار آمد را میخواهیم معرفی کنیم : واضح و مبرهن است که کمک های دیداری مانند نمودارهای میله ای، دایره ای، و گراف ها، ارائه های شما را جذاب تر می کند. به هر حال هیچ چیز چشمگیرتر [...]