یکی از روش های صرفه جویی در فضای صفحات وب سایت وردپرسی شما ، می تواند ایجاد صفحاتی برای ورود و خروج کاربران باشد و توسط ۲ لینک “ورود” و “خروج” به آنها ارجاع دهید .

یکی از مکان های مناسب برای قرار دادن لینک های ورود و خروج ، منوی وردپرس است که در همه صفحات وجود دارد و همیشه در دسترس کاربران وب سایت شماست .

برای انجام اینکار کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

این کد به صورت داینامیک بررسی می کند که آیا کاربر وارد سایت شما شده است یا خیر ؟ چنانچه کاربر وارد سایت نشده باشد ، لینک “ورود” به منو اضافه می شود ، و چنانچه کاربر به سایت لاگین کرده باشد ، لینک “خروج” به منو اضافه شده و نمایش داده می شود .

add_filter('wp_nav_menu_items', 'add_login_logout_link', 10, 2);
function add_login_logout_link($items, $args) { 
        $loginoutlink = wp_loginout('index.php', false); 
        $items .= '
  • ‘. $loginoutlink .’

‘; return $items; }