ممکن است بخواهید در سایت خود هر نوع نوشته ای (post type) را با یک شیوه متفاوت نسبت به بقیه نوشته نمایش دهید . یا اینکه بخواهید بر اساس نوع نوشته ، یکسری عملیات های دیگر نیز انجام شود .

در وردپرس اینکار به آسانی توسط تابع get_post_type قابل اجرا می باشد .

تنها کاری که شما باید انجام دهید ، قرار دادن کد زیر در داخل حلقه نوشته های وردپرس است ، و بر اساس نوع نوشته مقایسه شده ، کدهای لازم را بنویسید .

نکته : در کد زیر کلمات products و people را به نام نوع های نوشته دلخواه خود تغییر دهید .

if ( 'products' == get_post_type() ){
      ... code to run if products post type...
}elseif ( 'people' == get_post_type()){
      ... code to run if people post type...
}else{
      ... code to run if neither of above post types...
}