با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید زیرمنوی ویرایشگر پوسته را از مدیریت وردپرس حذف کنید .

function remove_editor_menu() {
  remove_action('admin_menu', '_add_themes_utility_last', 101);
}
add_action('admin_menu', 'remove_editor_menu', 1);