شاید بخواهید یک پوسته اختصاصی برای سایت وردپرسی تان ایجاد کنید و همینطور بخواهیدفرم ورود وردپرس را در یک مکان دلخواه از پوسته قرار دهید .

اینکار به راحتی توسط تابع wp_login_form()   قابل اجراست .

 

با قرار دادن کد زیر در مکان دلخواهتان ، می توانید فرم ورود وردپرس را به نمایش درآورید .

<?php
     wp_login_form();
?>

همچنین اگر می خواهید بعضی بخش های فرم ورود مانند برچسب های عناوین فیلدهای نام کاربری و کلمه عبور را تغییر دهید ، می توانید قبل از فراخوانی مستقیم تابع wp_login_form()  از آرایه ای که پارامترهای این فرم را مشخص می کند ، به صورت زیر استفاده نمایید .

<?php $args = array(
    'echo' => true,
    'redirect' => 'https://wpsnipp.com',
    'form_id' => 'loginform',
    'label_username' => __( 'Username' ),
    'label_password' => __( 'Password' ),
    'label_remember' => __( 'Remember Me' ),
    'label_log_in' => __( 'Log In' ),
    'id_username' => 'user_login',
    'id_password' => 'user_pass',
    'id_remember' => 'rememberme',
    'id_submit' => 'wp-submit',
    'remember' => true,
    'value_username' => NULL,
    'value_remember' => false );
wp_login_form($args);
?>