سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

تعریف عمومی فراداده ، یعنی اطلاعاتی در مورد اطلاعاتی دیگر و در وردپرس به معنی اطلاعات مرتبط با محتوای نوشته ها در “جدول نوشته ها” می باشد .

یک مثال از فراداده در وردپرس می تواند شامل ، یک فیلد متای “قیمت” برای نوع محتوای “محصولات” باشد .

به بیان دیگر یک نوع نوشته سفارشی به نام “محصولات” در وردپرس ایجاد شده است ، که دارای فیلدی به نام “قیمت” می باشد . در اینجا فیلد “قیمت” یک فراداده می باشد و در جدول posts_meta   ذخیره می شود .

با توجه به رابطه های چند به یک فراداده ها در وردپرس ، می توانید گزینه های (options)  خود را بی حد و مرز گسترش دهید .

در این بخش ، ایجاد رابط کاربری (UI) مدیریت برای تنظیم فراداده ، توابع تنظیم و دریافت فراداده و مراحل پردازش فراداده را شرح خواهیم داد .