سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

شاید در برخی مواقع بخواهید ، به جای قرار دادن تنظیمات جدید در یک صفحه موجود ، یک صفحه تنظیمات سفارشی برای افزونه خود ایجاد کنید .

برای اینکار می توانید از تابع add_options_page()  استفاده کنید .

 

ایجاد یک منو برای صفحه تنظیمات

اولین گام ایجاد یک منو در مدیریت وردپرس است . با استفاده از کد زیر یک منو به نام My Plugin Menu Item را ، به قسمت ” تنظیمات  ” اضافه کنید :

add_action( 'admin_menu', 'wporg_custom_admin_menu' );
 
function wporg_custom_admin_menu() {
  add_options_page(
    'My Plugin Title',
    'My Plugin Menu Item',
    'manage_options',
    'wporg-plugin',
    'wporg_options_page'
  );
}

 

$page_title : نام نمایشی در نوار عنوان مرورگر . به عنوان مثال : My Plugin Title

$menu_title : نام نمایشی منو

$capability : قابلیتی که کاربر باید داشته باشد تا بتواند منو را ببینید .

$menu_slug : نامک که برای شناسایی منو توسط وردپرس بکار می رود .

$function : تابع فراخوان مرتبط با منو

نکته : تابع فراخوان فعلاً وجود ندارد . در گام بعدی آن را ایجاد خواهیم کرد .

 

ایجاد صفحه

در اینجا یک تابع کوچک را مشاهده می کنید که شامل چند خط کد می باشد . علی رغم کوچک بودن این تابع ، برای نمایش صفحه جدید تنظیمات کافی می باشد .

function wporg_options_page() {
  ?>
  <div class="wrap">
    <h2>My Plugin Options</h2>
    your form goes here
  </div>
  <?php
}

 

ایجاد گزینه ها (Creating the options)

۳ کامپوننت یا بخش اصلی در API های تنظیمات وجود دارد : تنظیم (setting) ، فیلد (Field) و بخش (Section) .

اکنون که شما صفحه تنظیمات سفارشی خود را ساخته اید ، مانند مرحله ” ایجاد و بروزرسانی گزینه ها “ فیلدهای جدید را اضافه کنید ، فقط باید برای پارامتر $page  از تابع add_settings_section() مقدار my_option_page را ارجاع دهید .