سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

گزینه ها (Options) می توانند به صورت تکی ، یا به صورت یک آرایه در بانک اطلاعاتی وردپرس ذخیره شوند .

 

زمانی که یک گزینه به صورت تکی در بانک اطلاعاتی ذخیره می شود ، یک مقدار تکی برای یک کلید تکی ، ذخیره می شود .

 

در حالی که گزینه های آرایه ای ، یک کلید به یک آرایه اشاره می کند ، که آن آرایه ممکن است خود شامل چندین کلید/مقدار باشد .

اگر شما با تعداد زیادی گزینه مرتبط با هم کار می کنید ، ذخیره سازی آنها به عنوان یک آرایه می تواند تاثیر مثبتی بر عملکرد کلی افزونه یا پوسته شما داشته باشد .

نتیجه دسترسی زیاد به گزینه های تکی ، باعث تراکنش های بیشتر در بانک اطلاعاتی می شود و این امر نیز سبب عملیات های بیشتر و اتلاف منابع سرور می شود .

تعداد کمی از این تراکنش ها تاثیر زیادی بر سرور و منابع آن ندارد ، اما در مقیاس بزرگ و در زمان اضافه شدن گزینه ها و یا بروزرسانی آنها می توانند تاثیر بسزایی بر منابع سرور داشته باشند .

در اینجاست که ذخیره سازی داده ها به صورت آرایه بکار می آید . زمانی که شما یک آرایه از گزینه ها را بازیابی می کنید ، در حقیقت تنها یک تراکنش توسط بانک اطلاعاتی انجام می شود و این همان عمل ایده آل برای افزونه شماست .

 

ذخیره سازی آرایه ای از گزینه ها

ذخیره سازی یک آرایه از گزینه ها ، دقیقاً مانند ذخیره سازی یک گزینه به صورت تکی می باشد .

ابتدا یک آرایه ایجاد کنید :

$array_of_options = array(
    'firstname' => 'John',
    'lastname' => 'Doe',
    'favoritecolor' => 'blue'
);

سپس آرایه را مانند یک گزینه تکی ذخیره کنید :

update_option( 'my_plugin_options', $array_of_options );

 

بازیابی آرایه ای از گزینه ها

بازیابی یک آرایه از گزینه ها ، مانند بازیابی سایر گزینه های ساده (تکی ) صورت می گیرد .

$array_of_options = get_option( 'my_plugin_options' );

بعد از دریافت آرایه و قرار دادن آن در یک متغیر ، می توانید به عناصر داخل آن دسترسی داشته باشید و از آنها استفاده کنید (با استفاده از کلید های آرایه یا اندیس خانه های آرایه).

$first_name = $array_of_options[ 'firstname' ];
$last_name = $array_of_options[ 'lastname' ];
$favorite_color = $array_of_options[ 'favoritecolor' ];