چرا از بازدیدکنندگان سایت خود تشکر نکنید ؟!

به آنها نشان دهید که برای شما مهم هستند .

شما می توانید کاربران را بعد از ارسال نظر به یک نوشته یا صفحه هدایت کنید ، که در آن یک متن تشکر قرار داده اید .

برای اینکار ابتدا صفحه یا نوشته مورد نظر خود را با متن دلخواه را ایجاد کنید و سپس با استفاده از کد زیر در فایل functions.php عمل هدایت کاربر به صفحه یا نوشته تشکر را انجام دهید .

نکته : در کد زیر /page/ را با صفحه دلخواه خود مثلاً /thank-you/ جایگزین کنید .

add_filter('comment_post_redirect', 'redirect_after_comment');
function redirect_after_comment(){
      wp_redirect('/page/');
      exit();
}