احتمالاً برای کسانی که یک پوسته وردپرس را از ابتدا طراحی می کنند ، این مشکل بوجود آمده است که یکسری کلاس و آی دی پیش فرض منوهای وردپرس ، کار آنها را مختل کرده است .

در این آموزش یاد می گیرید که چگونه تمام این کلاس ها و آی دی ها را حذف و از استایل های دلخواه خود برای منوهای وردپرس استفاده کنید .

برای اینکار کافیست کد زیر را در فایل functions.php  پوسته خود قرار دهید ، تا تمام کلاس ها و آی های منوهای وردپرس حذف شوند .

add_filter('nav_menu_css_class', 'my_css_attributes_filter', 100, 1);
add_filter('nav_menu_item_id', 'my_css_attributes_filter', 100, 1);
add_filter('page_css_class', 'my_css_attributes_filter', 100, 1);
function my_css_attributes_filter($var) {
  return is_array($var) ? array_intersect($var, array('current-menu-item')) : '';
}