در این مقاله در نظر داریم در مورد نحوه “نمایش فایل ویدیویی بوسیله کد کوتاه در وردپرس” صحبت کنیم :

با استفاده از کد زیر و قرار دادن آن در فایل functions.php پوسته خود می توانید توسط HTML5 ، فایل های ویدیویی   را در نوشته ها یا صفحه های سایت وردپرسی خود نمایش دهید .

function html5_video($atts, $content = null) {
    extract(shortcode_atts(array(
        "src" => '',
        "width" => '',
        "height" => ''
    ), $atts));
    return '