اگر به هر دلیلی می خواهید استایل برچسب های سایت وردپرسی خودتان را تغییر دهید ، بهترین روش اضافه کردن یک کلاس به برچسب ها و اعمال کدهای CSS به آن کلاس در فایل style.css یا rtl.css می باشد .

برای اضافه کردن کلاس به برچسب های وردپرس ، کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته قرار دهید :

function add_class_the_tags($html){
    $postid = get_the_ID();
    $html = str_replace('<a','<a class="wpsnipp"',$html);
    return $html;
}
add_filter('the_tags','add_class_the_tags',10,1);