با استفاده از کد زیر می توانید آخرین نوشته حلقه وردپرس را تشخیص دهید و بر اساس آن عملیات هایی را انجام دهید .

مثلاً می توانید نوشته آخر را با رنگی متفاوت یا اضافه کردن متنی خاص به آن ، نسبت به سایر نوشته متمایز کنید .

این کد را باید در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید .

<?php if( ($wp_query->current_post + 1) < ($wp_query->post_count) ) { ?>
   <b>last post</b>
<?php } ?>