با استفاده از کد زیر می توانید فایل هایی را که مایل به نمایش آنها در بدنه نوشته یا صفحه خود هستید را توسط کد کوتاه (shortcode) ، به نمایش در آورید .

کافیست این کد را در فایل functions.php پوسته خود قرار دهید و آن را در نوشته ها یا برگه های سایت وردپرسی تان فراخوانی کنید :

function show_file_func( $atts ) {
  extract( shortcode_atts( array(
    'file' => ''
  ), $atts ) );
  if ($file!='')
    return @file_get_contents($file);
}
add_shortcode( 'show_file', 'show_file_func' );

و نحوه فراخوانی به شکل زیر است :

[show_file file="https://wpsnipp.com/data.html"]