در حالت پیش فرض اگر عبارتی را در وردپرس جستجو کنید، سیستم بین تمامی نوشته ها و برگه های منتشر شده شروع به جستجو خواهد کرد. حال ممکن است برای برخی افراد این گزینه چندان مناسب نباشد و بخواهند جستجو تنها بین نوشته ها صورت گیرد. بنابراین باید جستجو در داخل برگه ها را غیرفعال کرد.

برای اعمال این تغییرات فایل functions.php پوسته را باز کرده و کدهای زیر را به آن اضافه کنید:

function SearchFilter($query) {
if ($query->is_search) {
$query->set('post_type', 'post');
}
return $query;
}

add_filter('pre_get_posts','SearchFilter');

همان طور که در کدها مشاهده می کنید با استفاده از تابع post_type و مقدار post جستجوها را تنها به نوشته ها محدود کردیم و دیگر به هنگام جستجو برگه ها نادیده گرفته خواهند شد.

محدود کردن جستجوها تنها به برگه ها

شاید بد نباشد که بدانید تنها با یک تغییر کوچک درکدهای فوق می توان نتیجه معکوس گرفت. یعنی جستجو تنها به برگه ها محدود شود. برای این کار کافیست که مقدار post_type را به page تغییر دهید.