در وردپرس به صورت پیش فرض کاربران نویسنده ، تنها توانایی مشاهده و ویرایش نوشته های خودشان را دارند .

اگر می خواهید یک نقش جدید در سایت وردپرسی خود ایجاد کنید ، با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود می توانید یک کاربران نقش یک نویسنده را بدهید که ، می توانند نوشته های سایر نویسنده ها را ویرایش کنند .

 

function add_theme_caps() {
   $role = get_role( 'author' );
   $role->add_cap( 'edit_others_posts' );
}
add_action( 'admin_init', 'add_theme_caps');