برای اینکه بتوانید وب سایت خود را به مخاطبانتان جذاب نشان دهید، هر نکته کوچکی می تواند موثر باشد، و یکی از همین موارد را می توان هایلایت کردن عبارت جستجو شده در نتایج نام برد.

برای اینکه بتوانید عبارت جستجو شده را هایلایت کنید، به چند متغیر نیاز است. ابتدا فایل search.php را باز کرده و کد زیر را در آن پیدا کنید:


و آن را با کد زیر جایگزین کنید:


پس از انجام تغییرات فوق، حتما کدهای زیر را بالاتر از کدی که تغییر دادید، کپی کنید:


$title = get_the_title();
$keys= explode(" ",$s);
$title = preg_replace('/('.implode('

‘, $keys) .’)/iu’, ‘‘, $title);
?>

تا به این قسمت از کار ما به کلمه جستجو شده یک کلاس با نام search-excerpt اضافه کردیم و همان طور که می دانید، برای استفاده از کلاس ها باید از کدهای CSS استفاده کرد. بنابراین کدهای زیر را به فایل style.css پوسته اضافه کنید:

strong.search-excerpt {
background-color:yellow;
color:blue;
}

حال اگر بازدید کننده کلمه ای را جستجو کند، در صفحه نمایش آن کلمه با پس زمینه رنگ زرد نمایش داده خواهد شد.