شاید برای شما پیش آمده که بخواهید یکی از مطالب ارسالی سایتتان همیشه پست اول قرار بگیرد. پست ثابت یا پست چسبناک، نوشته هایی هستند که همیشه اولین نوشته ی سایت شما قرار می گیرند.برای آشنایی با چگونگی ایجاد پست ثابت و ترفند های آن، در این آموزش با ما همراه باشید.

چسبناک

برای ایجاد پست ثابت کافی است زمانی که پست خود را نوشتید بر قسمت نمایانی عمومی کلیک کنید و بعد گزینه ی سنجاق کردن را علامت دار کنید.

بعد از انتشار این نوشته، این مطلب همواره نخستین پست سایت شما خواهد بود.اما شاید گاهی بخواهید که این مطالب در برگه نخست شما باشد اما اولین پست قرار نگیرد.چون زمانی که مطالب ثابت اولین پست باشند، نوشته های جدید از اهمیت کمتری برخوردار می شوند.

برای این که مطالب ثابت را در صفحه ی نخست خود داشته باشیم اما اولین نوشته ی ما نباشد، کافی است کد زیر را در قسمت loop کپی کنید.


با قرار دادن این کد، نوشته های جدید شما بالای نوشته های ثابت شما قرار می گیرند.

اما شاید شما بخواهید تمام نوشته های ثابت شما ازبین بروند و در صفحه نخست سایت شما نمایش داده نشوند.برای این کار باید کد زیر را در قسمت loop خود کپی کنید.


با قرار دادن این کد دیگر هیچ نوشته ی ثابتی در سایت خود مشاهده نمیکنید.

با سپاس که با ما در این آموزش همراه بودید.