با استفاده از تکه کد زیر و قرار دادن آن در فایل Functions.php می توانید محتوای ایمیل های وردپرس را که در حالت معمولی به صورت متن ساده (text/plain) است را ، به حالت اچ تی ام ال (text/html)  تبدیل کنید .

function wps_set_content_type(){
    return "text/html";
}
add_filter( 'wp_mail_content_type','wps_set_content_type' );