سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

مثال ساده : اضافه کردن یک صفحه به صورت زیر منو ، به منوی ابزارها (Tools)

اگر می خواهید یک صفحه را به صورت زیرمنو به منوی سطح بالای ابزارها (Tools menu) اضافه کنید ، از تابع add_management_page استفاده کنید .

add_management_page( $page_title, $menu_title, $capability, $menu_slug, $function);

این مثال می تواند یک گزینه زیرمنو را به هر منوی اصلی وردپرس اضافه کند . تنها کافیست نام تابع add_management_page()  را با نام تابع متناسب با منوی اصلی (add_xxx_page ) ، که در ادامه همین مطلب آمده اند را ، جایگزین کنید .

برای این مثال نام افزونه را My Toolset قرار داده ایم .

گام اول : ایجاد یک تابع سازنده منو

ابتدا یک تابع برای اضافه کردن تابع add_management_page()   را ایجاد می کنیم .
اگر می خواهید هر کار دیگری در زمان اضافه کردن زیرمنو انجام دهید ، می توانید کدهای آن را داخل همین تابع قرار دهید .

function add_my_toolset_menu() {
  add_management_page(
      'My Toolset Options',
      'My Toolset',
      'manage_options',
      'my-toolset-menu',
      'my_toolset_options_page'
    );
}

توضیح تابع :

$page_title = ‘My Toolset Options’  
عنوان صفحه جدید ، که کاربر با کلیک روی زیر منو ، آن را مشاهده می کند .

$menu_title = ‘My Toolset’  
برچسب نمایشی روی زیرمنوی ایجاد شده را مشخص می کند

$capability = ‘manage_options’  
قابلیت لازم کاربر برای مشاهده صفحه را مشخص می کند . قابلیت ها جز ویژگی های امنیتی وردپرس هستند . در اینجا فقط کاربرانی که دارای قابلیت manage_options هستند (مدیر) ، می توانند صفحه را ببینند .

$menu-slug = ‘my-toolset-menu’  
مشخص کننده نام یا شناسه یکتایی که توسط وردپرس برای مراجعه به این منو ، استفاده می شود .

$function = ‘my-toolset-options-page’  
نام تابع ایجاد کننده صفحه مرتبط با زیرمنو

 

گام دوم : ثبت تابع ایجاد کننده زیرمنو

برای اضافه کردن زیرمنو و صفحه آن ،از اکشن admin_menu استفاده می شود .

 

add_action('admin_menu', 'add_my_toolset_menu');

 

گام سوم : ایجاد یک تابع سازنده صفحه افزونه

اضافه کردن گزینه های زیرمنو به منوهای وردپرس
در زیر لیستی از توابع ویژه برای اضافه کردن گزینه های زیرمنو ، به یک منوی سطح بالای وردپرس را ، مشاهده می کنید .

 1. add_dashboard_page()  
 2. add_posts_page()  
 3. add_media_page()  
 4. add_links_page()  
 5. add_pages_page()  
 6. add_comments_page()  
 7. add_theme_page()  
 8. add_plugins_page()  
 9. add_users_page()  
 10. add_management_page()  
 11. add_options_page()  

 

اضافه کردن یک زیرمنو به هر منوی سطح بالا

شما می توانید با استفاده از تابع add_submenu_page()   یک زیر منو را به هر منوی سطح بالایی از وردپرس اضافه کنید .

گام اول : ایجاد تابع سازنده منو

ابتدا باید یک تابع برای نگهداری آرگومان های تابع add_submenu_page()   را ایجاد کنید .

$parent_slug = ‘index.php’  
نام یکتای منوی سطح بالای پدر (parent) .
شما می توانید از index.php برای ایجاد یک زیرمنو به عنوان زیر مجموعه منوی داشبورد (Dashboard) استفاده کنید .

شما می توانید از سایر صفحات منوی وردپرس به صورت زیر استفاده کنید :
۱.داشبورد (Dashboard) : با استفاده از add_submenu_page(‘index.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_dashboard_page()   مراجعه کنید .
۲.نوشته ها (Posts) : با استفاده از add_submenu_page(‘edit.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_posts_page()  مراجعه کنید .
۳. رسانه (Media) : با استفاده از add_submenu_page(‘ upload.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_media_page()  مراجعه کنید .
۴. صفحات (Pages) : با استفاده از add_submenu_page(‘ upload.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_pages_page()  مراجعه کنید .
۵. نظرات (Comments) : با استفاده از add_submenu_page(‘ edit-comments.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_comments_page()  مراجعه کنید .
۶. انواع نوشته سفارشی (Custom Post Types) : با استفاده از add_submenu_page(‘edit.php?post_type=your_post_type’, …)  
۷.نمایش (Appearance) : با استفاده از add_submenu_page(‘ themes.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_theme_page()  مراجعه کنید .
۸. افزونه ها (Plugins) : با استفاده از add_submenu_page(‘plugins.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_plugins_page()  مراجعه کنید .
۹. کاربران (Users) : با استفاده از add_submenu_page(users.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_users_page()   مراجعه کنید .
۱۰ . ابزارها (Tools) : با استفاده از add_submenu_page(‘tools.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_management_page()   مراجعه کنید .
۱۱. تنظیمات (Settings) : با استفاده از add_submenu_page(‘option-general.php’, …)  
برای اطلاعات بیشتر به add_options_page()   مراجعه کنید .
۱۲ . تنظیمات در حالت شبکه وردپرس : با استفاده از add_submenu_page(‘settings.php’, …)  

$page_title = ‘My Submenu Page’  
عنوان صفحه که در بالای زیرصفحه نمایش داده خواهد شد
$menu_title = ‘My Submenu Page’  
عنوان زیرمنوی صفحه که در قسمت داشبورد نمایش داده می شود
$capability = ‘manage_options’  
قابلیت لازم کاربر برای مشاهده صفحه . قابلیت ها یک ویژگی امنیتی وردپرس هستند .در اینجا تنها کاربرانی می توانند صفحه را مشاهده کنند که دارای سطح قابلیت manage_options هستند .
$menu-slug = ‘my-submenu-page’  
نام یکتایی که توسط وردپرس برای مراجعه به صفحه مورد استفاده قرار می گیرد .

$function = ‘my_submenu_page_callback’  
تابعی که برای ایجاد صفحه تنظیمات استفاده می شود .