برای جلوگیری از بروزرسانی خودکار وردپرس و اینکه ممکن است شما به هر دلیل تمایل نداشته باشید که وردپرس به صورت خودکار به نسخه های جدید بروزرسانی شود .

مثلاً افزونه یا پوسته ای دارید که با نسخه های جدید تست نشده است یا اینکه بخواهید در یک زمان دلخواه وردپرس را بروز کنید .

برای جلوگیری از بروزرسانی خودکار وردپرس کافی است کد زیر را در فایل wp-config.php قرار دهید .

define( 'WP_AUTO_UPDATE_CORE', false );