برای پیمایش نوشته های وردپرس با صفحه کلید و یا اگر شما در صفحه نمایش مطالب (single.php) سایت وردپرس تان از لینک های “نوشته بعدی ” و ” نوشته قبلی ” استفاده می کنید ، می توانید با استفاده از تکه کد جاوااسکریپت زیر به کاربران سایت خود این امکان را بدهید که با زدن دکمه های راست و چپ کیبرد ، به نوشته های قبلی و بعدی نوشته جاری ، جابجا شوند .

    $(document).keydown(function(e){
        if (e.which == 37) { // left arrow
          if(!prev) return false;
            window.location.href = $('link[rel=prev]').attr('href');
        }
        if (e.which == 39) { // right arrow
          if(!next) return false;
            window.location.href = $('link[rel=next]').attr('href');
        }
    });