برای وب سایت هایی که به دلایل مختلف پس از گذشت مدتی نوشته های ارسالی خود را بروزرسانی می کنند، شاید بهتر باشد که تاریخ آخرین بروزرسانی را نشان دهند تا کاربران دچار سردرگمی نشوند. در این آموزش به نحوه انجام این کار در وردپرس اشاره خواهیم کرد.

 

تغییر در کدهای پوسته

از آنجا که تاریخ معمولا در صفحه اصلی، تک نوشته، دسته بندی ها نمایش داده می شود لازم است که فایل های مربوط به این صفحات را باز کرده و دنبال کد the_date();  باشید و آن را با کدهای زیر جایگزین کنید:

<? if(get_the_modified_date() != get_the_date()): ?>
    <p>آخرین بروزرسانی در <? echo jdate(get_option('date_format'),strtotime(get_the_modified_date())); ?>.</p>
<? else: ?>
    <p>منتشر شده در <? the_date(); ?>.</p>
<? endif; ?>

کد بالا یک دستور شرطی است که بررسی می کند که آیا نوشته اصلا بروزرسانی داشته است یا نه. اگر بروزرسانی شده بود تاریخ مربوط به آن را نمایش می دهد، در غیراینصورت همان تاریخ انتشار نوشته نمایش داده خواهد شد.