از وردپرس ۳.۰ به بعد تابع count_user_posts در دسترس قرار گرفت . توسط این تابع می توانید تعداد نوشته ها یا صفحات ایجاد شده توسط یک کاربر را بدست آورید .

برای استفاده از این تابع به شکل زیر عمل کنید :

echo count_user_posts(USER,'post');       // posts
echo count_user_posts(USER,'page');       // pages
echo count_user_posts(USER,'CUSTOM_POST_TYPE'); // custom post types

نکته : در توابع بالا USER را با شناسه کاربر جایگزین کنید .