نمایش تاریخ ، به صورت کامل برای نوشته ها در وردپرس و در قسمت تنظیمات آن قابل تنظیم است .

اما شاید بخواهید فرمت تاریخ بعضی قسمت های سایت را به صورت زمان گذشته نشان دهد.

مانند ، چند دقیقه قبل ، چند ساعت قبل ، چند روز قبل ، چند ماه قبل و … نمایش دهید .

برای اینکار می توانید از کد زیر در هر جایی که تاریخ نمایش داده می شود ، به دلخواه استفاده کنید :

echo human_time_diff( get_the_time('U'), current_time('timestamp') ) . ' ago';