کنترل متن عنوان مطلب در وردپرس

/, کدهای مفید, مقالات آموزشی, وردپرس/کنترل متن عنوان مطلب در وردپرس

کنترل متن عنوان مطلب در وردپرس

بسیاری از صاحبان وب سایت مایل هستند استفاده از برخی کلمات و عبارات، را برای کاربران خود منع کنند، مخصوصا وب سایت هایی که به صورت آزاد نویسنده فعال می پذیرند با این مساله حتما برخورد می کنند. در این مطلب می خواهیم نحوه جلو گیری از وارد کردن عبارات و لغات را به کمک اضافه کردن یک action  به  publish_post بررسی کنیم.

برای انجام این کار کافی است تکه کد زیر را به فایل functions.php قالب خود یا یکی از فایل های پلاگین خود اضافه کنید.

function wpb_forbidden_title($title){
 global $post;
 $title = $post->post_title;

 // Add restricted words or phrases separated by a semicolon

 $restricted_words = array("word1","word2","word3");
 foreach($restricted_words as $restricted_word)
 {
 if (stristr( $title, $restricted_word))
 wp_die( __('خطا: شما از یک کلمه ممنوعه: "'. $restricted_word .'"در عنوان مطلب استفاده کردید') );
 }
}
add_action('publish_post', 'wpb_forbidden_title', 10, 1);

در این کد کلمات و عبارات ممنوعه را در آرایه restricted_words قرار دادیم و با اضافه کردن این تابع به کارهای قبل از انتشار پست عنوان مطلب را بررسی می کنیم تا حاوی عبارات و لغات ممنوعه نباشد.

از این پس در صورتی که کاربری پستی با عنوان شامل این کلمات بنویسد با این خطایی مشابه خطای زیر مواجه می شود:

badworderror

به طریق مشابه می توان همین عملکرد را برای متن پست ها یا نظر ها اعمال کرد.

درباره نویسنده:

نظر شما چیست