در وردپرس زمانی که اشکالات مشخص می شود و در واقع دباگ می شود، لیست مربوط به آنها در پایین و جلوی صفحه نمایش داده می شود.حال به منظور اینکه در یک پوشه جداگانه این لیست ها را داشته باشیم، می توانیم از کد زیر استفاده کنیم.

این کد باعث می شود که وردپرس لیست اشکالات (باگ ها) را در یک file.loh  ذخیره کند و در پایین صفحه نمایش ندهد . این کد به راحتی و به صورت دستی وارد می شود و اشکال زدایی وردپرس را به این صورت فعال می کند.

سازگاری با وردپرس ۳.۱   و بالاتر

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);