سایر بخش های سری آموزشی " ایجاد افزونه وردپرس "

افزونه شما ممکن است به عملیات یا کارهایی جهت پاکسازی در هنگام حذف شدن از سایت ، نیاز داشته باشد .

یک افزونه زمانی حذف می شود که کاربر مدیر ابتدا افزونه را غیر فعال کرده و سپس روی لینک “حذف” کلیک کنید .

در هنگام حذف افزونه ، شما باید هر گونه بازنویسی قوانین وردپرس ، گزینه ها و یا تنظیمات خاص ذخیره شده در بانک اطلاعاتی را که توسط افزونه شما ایجاد شده است را ، حذف کنید .

 

برخی توسعه دهندگان به اشتباه این عملیات را در زمان غیرفعال سازی افزونه انجام می دهند .

 

در زیر تفاوت های بین “غیرفعال سازی” و “حذف” را مشاهده می کنید:

۱- حذف گزینه ها از جدول wp_options : غیر فعال سازی – خیر | حذف – بله

۲- پاک سازی فایل های موقتی و کش : غیرفعال سازی -بله | حذف – خیر

 

به جای استفاده از قلاب غیر فعال سازی ، شما باید یکی از موارد زیر را مورد استفاده قرار دهید :

 

در زیر مثالی از نحوه استفاده از فایل uninstall.php را مشاهده می کنید .

uninstall.php

هنگامی که از uninstall.php استفاده می کنید ، افزونه باید همیشه ثابت wp_ uninstall_plugin را قبل از اجرا ، بررسی کند .

ثابت  wp_ uninstall_plugin توسط هسته وردپرس در زمان اجرا (runtime) و در جریان حذف پلاگین ایجاد می شود و به صورت درخواست مستقیم ( مانند درخواست فایل uninstall.php افزونه شما ) ایجاد و ارائه نمی شود .

 

همچنین این ثابت در زمان استفاده از قلاب حذف ، ایجاد و ارائه نمی شود .این ثابت تنها زمانی ایجاد می شود که یک فایل uninstall.php در ریشه پوشه یک افزونه قرار داشته باشد .

در اینجا مثالی از حذف داده ها از بانک اطلاعاتی را مشاهده می کنید .

// If uninstall is not called from WordPress, exit
if ( !defined( 'WP_UNINSTALL_PLUGIN' ) ) {
    exit();
}
 
$option_name = 'plugin_option_name';
 
delete_option( $option_name );
 
// For site options in Multisite
delete_site_option( $option_name );  
 
// Drop a custom db table
global $wpdb;
$wpdb->query( "DROP TABLE IF EXISTS {$wpdb->prefix}mytable" );