تابع get_posts یکی از اصلی ترین و کاربردی ترین توابع  وردپرس است که به کمک آن می توانید تعدادی پست با شرایط دلخواه از پایگاه داده دریافت کنید. در این مطلب برخی ورودی های این تابع را با ذکر چند مثال بررسی می کنیم تا با تنظیمات و آرگومان های این تابع آشنا شویم.


posts_per_page , offset :

مورد اول posts_per_page است که تعداد پستی که این تابع باز می گرداند را مشخص می کند. مثلا ممکن است ۱۰ پست شامل خاصیتی که به تابع ارسال کرده اید باشند، ولی بخواهید تنها دو مورد را ببینید؛ در این شرایط از این مورد استفاده می کنید. همچنین offset باعث می شود چند نتیجه اول را رد کند و از آنجا به بعد تعداد پست به شما دهد .مثلا در مثال زیر می خواهیم ۳ پست اخیر وب سایت را دریافت کرده ولی آخرین پست را در نظر نگیریم. (مثلا برای پایین پست برای مطالب اخیر؟)


نکته: برای دریافت همه پست ها بدون محدودیت در تعداد می توانید مقدار posts_per_page را -۱ قرار دهید.

نکته: پارامتر numberposts معادل posts_per_page می باشد.

نکته: مقدار پیش فرض posts_per_page که ۵ می باشد را می توانید در پنل وردپرس در بخش تنظیمات خواندن تغییر دهید.

 category,category_name :

خواص category , category_name برای محدود کردن پست ها مربوط به یک یا چند دسته بندی است. در مثال زیر می خواهیم پست های مربوط به به دسته بندی css را دریافت کنیم:


همچنین می توانیم همه پست های مربوط به دسته هایی با آیدی های ۳ و ۵ و۷ را به طریق زیر دریافت کنیم:


order_by , order :

خواص order_by , order نیز برای نحوه مرتب سازی پست های دریافت شده می باشند. خاصیت order می تواند دو مقدار DESC (برای نزولی معادل عبارت Descending) و ASC ( برای ترتیب صعودی Ascending ) بگیرد و پست ها را بر اساس مقدار orderby تحویل دهد.
در مثال زیر مطالب را بر اساس عنوان و حروف الفبا به صورت صعودی دریافت می کنیم:


نکته: order می تواند مقادیر زیر را دریافت کند:

‘none’,’ID’,’author’,’title’,’date’,’modified’,’parent’,’rand’,’comment_count’,

‘menu_order’,’meta_value’,’meta_value_num’,’post__in’

include , exclude :

خواص include , exclude برای استثنا قائل شدن برای نتایج است. مثلا می خواهیم به همراه همه پست هایی که دریافت می کنیم یک یا چند پست خاص هم در نتایج باشند. برای این کار از include استفاده می کنیم. همچنین اگر می خواستیم یک یا چند پست حتما جز نتایج نباشند از exclude استفاده می کنیم.

در مثال زیر می خواهیم همه پست های دسته js را دریافت کرده و حتما پست با آیدی ۱  شامل نتایج باشد و حتما پست های ۵,۳۵ جز نتایج نباشند:


meta_key , meta_value:

خواص meta_key , meta_value برای فیلتر کردن نتایج بر اساس فیلد های اختصاصی ( custom fields ) می باشند.در مثال زیر می خواهیم همه پست هایی که خاصیت price آنها مساوی ۲۰۰۰ است را انتخاب کنیم:


نکته:  برای مقایسه های پیچیده تر مثل کوچکتر مساوی ، شامل و .. به مستندات وردپرس مراجعه کنید.

post_type  و post_parent  و author و author_name و post_status:

خاصیت post_type برای محدود کردن نتایج به یک نوع پست معمولی یا اختصاصی (custom post type ) می باشد.
خاصیت post_parent برای گرفتن زیر پست های یک پست خاص است و استفاده پیش فرض آن برای صفحات و برخی سایت های خاص است.
خواص author,author_name برای گرفتن پست های یک یا چند نویسنده خاص است و مشابه category,category_name عمل می کنند.
خاصیت post_status برای فیلتر کردن پست ها بر اساس وضعیت آنها است. مثلا می توانیم برای گرفتن تنها مطالب پیش نویس از آن استفاده کنیم. برای گرفتن همه پست ها فارغ از وضعیت آنها می توانیم از مقدار ‘any’ استفاده کنیم.

منبع:

مستندات وردپرس (مشاهده صفحه مربوطه)