یکی از مواردی که باعث رشد سریع حجم بانک اطلاعاتی وردپرس می شود ، ذخیره های خودکار یا اتوماتیکی است که توسط وردپرس از هر نوشته ایجاد می شود .

این تعداد ذخیره های خودکار نوشته ها با هر بار ویرایش نوشته بیشتر می شوند و ممکن است به ازای هر نوشته به ۲۰ یا ۳۰ و یا حتی بیشتر افزایش یابد .

شما می توانید جهت جلوگیری از افزایش حجم بانک اطلاعاتی سایت وردپرس خود ، از کد زیر در فایل functions.php قالب فعال استفاده کنید :

if (!defined('WP_POST_REVISIONS')) define('WP_POST_REVISIONS', 5);

در کد بالا حداکثر تعداد ذخیره های خودکاری که توسط وردپرس از یک نوشته ایجاد می شود ، ۵ عدد می باشد .