شاید بخواهید لیست محصولات مشابه موجود در صفحه تکی نمایش محصولات ووکامرس را غیرفعال کنید .

برای این کار کافیست با استفاده از کد زیر در فایل functions.php پوسته خود ، لیست محصولات مشابه را غیرفعال یا حذف کنید .

function wc_remove_related_products( $args ) {
return array();
}
add_filter('woocommerce_related_products_args','wc_remove_related_products', 10);