نمایش آمار یک مطلب ( بازدید و نظرات) بهترین ابزار برای مشاهده نتیجه مطلب شما می باشد. و از این طریق می توانید بفهمید چه مطلبی از شما پر بازدیدتر بوده و مورد توجه قرار گرفته و همچنین تعداد نظراتی که برای آن مطلب نوشته شده است را مشاهده کنید.

در این قسمت کد به نمایش در آوردن تعداد دیدگاه ها و تعداد بازدید ها را با استفاده از افزونه wp-postview  آموزش می دهیم.

نمایش تعداد نظرات

برای نمایش تعداد نظرات نیازی به نصب هیچ افزونه ای نمی باشد فقط کافیست کد زیر را در  مکانی که نوشته مورد نظر شما آنجاست قرار دهید (انتهای مطلب)


نمایش تعداد دفعات بازدید از مطلب (نوشته)

در ابتدا  افزونه wp-postview را نصب کنید و بعد از نصب آن را فعال کنید.

سپس کد زیر را در مکانی که در قسمت بالا گفته ایم قرار دهید.


توجه داشته باشید که کد بالا را باید زیر کد :


قرار دهید.  این کد تعداد نمایش را به صورت ( ۲۰۰ views)  نمایش می دهد.

توجه: برای تغییر (فارسی کردن) آن باید به تنظیمات افزونه رفته و با پیدا کردن عبارت views آن را به مشاهده شده و یا هر نامی دیگر که میخواهید به آن تبدیل شود تغییر دهید.

برای دانلود افزونه wp-postview کلیک کنید.