شورت کد ها (Shortcode) کد های کوتاهی هستند که شما می توانید در محتوای وردپرس وارد کنید تا مقدار شورت کد را نمایش بدهید .به عنوان مثال یک افزونه (اسلایدر) نصب می کنید و شورت کد ان را در صفحه ی مورد نظر قرار می دهید که باعث می شود اسلایدر شما در ان صفحه نمایش داده شود.

در این مطلب می خواهیم نحوه ی استفاده از آن را به شما آموزش دهیم.

توجه داشته باشد که تمامی کد ها را مربوط به این آموزش در functions.php پوسته ی وردپرس قرار می دهیم .

برای ایجاد هر شورت کد باید در ابتدا یک تابع یا function بنویسیم. برای نمونه مثلا می خواهیم سالی که در آن هستیم را در بخشی از محتوای مطلبمان آن را نمایش دهیم. ابتدا یک تابع می نویسیم و یک نام دلخواه برای آن در نظر می گیریم و تاریخ (سال) را می گیریم و آن را به عنوان شورت کد معرفی می کنیم و در محتوا استفاده خواهیم کرد.

function year_shortcode() {
  $year = date('Y');
  return $year;
}
add_shortcode('year', 'year_shortcode');

در کد های بالا ابتدا  یک تابع برای گرفتن تاریخ (سال)  به نام year_shortcode نوشته ایم و بعد با دستور add-shortcode که گفته ایم :  هر وقتی که از شورت کد year استفاده کردیم تابع year_shortcode را اجرا کنید.

حال برای استفاده از این کد ، شورت کدی را که تعریف کرده ایم  را در محتوا قرار می دهیم  و ان را صدا میزنیم:

[year]