با استفاده از این کد می توانید  عبارت ” RIAL ” را به ” ریال ” در افزونه فروش فایل easy digital downloads یا  EDD  در وردپرس تغییر دهید.

تبدیل RIAL به ریال 

در قسمت setting افزونه یک قسمت به نام currency وجود دارد که شما باید آن را روی iranian raial تنظیم کنید و در واقع آن واحد پولی شما را مشخص می کند و  تنظیمات جزیی و شخصی خود را انجام دهید. پس از انجام انها اگر می خواید یک فایل را برای فروش قرار بدهید اگر دقت کرده باشید به این صورت نوشته شده :   ۱۰۰,۰۰۰ RiYal – خرید   که اندکی جالب نمی باشد و می خواهیم ان را به این صورت تبدیل کنیم:      ۱۰۰,۰۰۰ ریال  – خرید  

حال با اضافه کردن چند کد ساده می توانیم ۱۰۰,۰۰۰ RiYal – خرید را به ۱۰۰,۰۰۰ ریال  – خرید تبدیل کنیم.

برای این کار نیاز است که فایل functions.php  قالب خود را در مسیر :

wp-content/themes/your-theme/functions.php

ویرایش کنید و به انتهای فایل بروید وقبل از پایان رسیدن تگ php یعنی <? کد های زیر را در آن اضافه کنید.

function pw_edd_change_currency_sign( $formatted, $currency, $price ) {
return $price . ' ریال';
}
add_filter( 'edd_rial_currency_filter_after', 'pw_edd_change_currency_sign', 10, 3 );
add_filter( 'edd_rial_currency_filter_before', 'pw_edd_change_currency_sign', 10, 3 );