افزونه Widget Logic به شما اجازه می دهد که با استفاده از توابع شرطی وردپرس و یا کدهای php  ، تعیین کنید که کدام ابزارک ها در کدام صفحه ها نمایش داده شوند .

این افزونه همچنین باعث اضافه شدن یک فیلتر “widget_content” خواهد شد .

با فعال شدن افزونه Widget Logic به تمام ابزارک های سایت وردپرس یک فیلد کنترلی بنام “widget logic” اضافه خواهد شد که بوسیله آن می توانید تعیین کنید که هر ابزارک در چه صفحه هایی نمایش داده شود و در چه صفحه هایی نمایش داده نشود .

در این فیلد کنترلی شما می توانید از توابع شرطی خود وردپرس (Conditional Tags) و یا کدهای php استفاده کنید .

نکته بسیار مهم : توجه داشته باشید که هر کاربری که به بخش ابزارک ها دسترسی داشته باشد می تواند کدهای دلخواه خود را در این فیلد وارد کند . بنابراین مراقب سوءاستفاده های احتمالی برای درج کدهای نامناسب یا کدهای مخرب باشید .

همچنین در افزونه Widget Logic فیلتر ‘widget_content’ برای اعمال تغییرات دلخواه شما روی کدهای HTML ابزارک ها تعبیه شده است .

 لینک افزونه در مخزن وردپرس