wprahnama-33

یکی دیگر از گزینه هایی که در منوی مدیریت قرار دارد گزینه ی افزونه  است.

افزونه های نصب شده: در این قسمت می توانید افزونه مورد نظر خود را فعال ، غیر فعال و یا حذف کنید.

wprahnama-34

۱- در این قسمت می توانید افزونه های خود را به صورت دسته جمعی حذف، فعال ، غیر فعال و یا به روز رسانی کنید.

۲- در این قسمت می توانید افزونه مورد نظر خود را فعال ،غیر فعال و یا پاک کنید.

۳- در این قسمت می توانید افزونه مورد نظر خود را جست و جو کنید.

افزودن

این قسمت برای نصب افزونه ها می باشد.

wprahnama-35

۱- برای بار گزاری افزونه مورد نظر خود بر روی این گزینه کلیک کنید و بعد از بارگذاری آن را نصب کنید.

۲- در این قسمت می توانید افزونه مورد نظر خود را جست وجو و آن را نصب کنید.

ویرایشگر

در این قسمت می توانید کد های افزونه خود را مشاهده کنید

wprahnama-36

۱- در این قسمت می توانید کد های افزونه مورد نظر خود را ویرایش کنید.

۲- با کلیک بر روی این گزینه می توانید افزونه مورد نظر خود را که می خواهید ویرایش کنید ، انتخاب کنید.

۳- در قسمت مستندات می توانید نام تابع مورد نظر خود را انتخاب کنید.